Serviciul nostru de comenzi este momentan indisponibil.

Politica de confidentialitate - IaCuPaine

I. Informatii generale
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale IaCuPaine Srl, cu sediul în Cluj-Napoca, *adresa*, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet *www*. („Site-ul”)
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Daca sunteti client al Site-ului, IaCuPaine Srl va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizati Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuintele dumneavoastra în cadrul IaCuPaine Srl, precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati în mod direct în contextul crearii contului de utilizator, în contextul plasarii unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului.
Daca pentru a va crea cont de utilizator pe Site, utilizati contul dumneavoastra de Facebook sau Google, IaCuPaine Srl va prelucra urmatoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
În cazul în care alegeti sa va creati cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastra de e-mail în baza careia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizati procesul, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de IaCuPaine Srl, iar datele furnizate vor fi sterse automat.
II.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, IaCuPaine Srl va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact / întrebari / reclamatii, în masura în care ne contactati în acest fel.
III. Scopurile si temeiurile prelucrarii
III.1. Daca sunteti client al Site-ului, IaCuPaine Srl prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra şi IaCuPaine Srl, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop are la baza contractul încheiat între dumneavoastra si IaCuPaine Srl, definit în cuprinsul Termenelor si Conditiilor *link*. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si IaCuPaine Srl.
pentru îndeplinirea obligatiilor legale care incumba IaCuPaine Srl în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor în materie fiscala, precum si în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara în baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea IaCuPaine Srl de a respecta obligatiile legale care îi revin si deci în imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de IaCuPaine Srl, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea Politica de confitentialiate. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms conţinând comunicari comerciale. În plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii Profil.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunataţiri experientei oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al IaCuPaine Srl de a îmbunatatii permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
III.2. Daca sunteti vizitator al Site-ului, IaCuPaine Srl prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
pentru activitaţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţa (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele şi serviciile oferite de IaCuPaine Srl, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamântul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
Va puteti exprima consimtamântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi opţiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms conţinând comunicari comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul si a îmbunataţii experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al IaCuPaine Srl de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a îmbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, întrebari sau reclamatii.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
IV. Durata pentru care va prelucram datele
Ca principiu, IaCuPaine Srl va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
În cazul în care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe întreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina IaCuPaine Srl (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul caruia au fost întocmite).
În situaţia în care sunteti client si va exercitati optiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apasarea butonul stergere cont din sectiunea Profil, IaCuPaine Srl va interpreta aceasta actiune ca optiunea dumneavoastra de a va dezabona de la primirea de comunicari comerciale prin care va tinem la curent despre produsele si serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, daca alegeti sa va stergeti contul de utilizator, nu va vom mai trimite e-mailuri si/sau sms-uri de acest gen. Totusi, dorim sa va informam ca stergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. În cazul în care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitati ştergerea contului, însa pe acel cont exista cel puţin o comanda activa, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrata numai dupa livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.
Daca va retrageti consimtamântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, IaCuPaine Srl va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara însa a afecta prelucrarile desfasurate de IaCuPaine Srl pe baza consimtamântului exprimat de catre dumneavoastra înainte de retragerea acestuia.
V. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, IaCuPaine Srl poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina Amplusnet Srl în desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
pentru administrarea Site-ului;
în situatiile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre IaCuPaine Srl prin intermediul Site-ului;
pentru mentinerea, personalizarea si îmbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în conditiile si limitele prevazute de lege;
atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate catre IaCuPaine Srl pot fi transferate în afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.
VII. Drepturile de care beneficiati
În conditiile prevazute de legislatia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:
dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre IaCuPaine Srl, conform celor descrise în prezentul document;
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea IaCuPaine Srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre IaCuPaine Srl a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
dreptul la stergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitarii de stergere a datelor, IaCuPaine Srl sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
dreptul la restrictionarea prelucrarii în masura în care :
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; sau
persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obisnuit si într-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre IaCuPaine Srl catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege;
dreptul la opozitie – în ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
în orice moment, din motive legate de situatia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al IaCuPaine Srl sau în temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor în care IaCuPaine Srl poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta;
în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;
dreptul de a va adresa Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în masura în care considerati necesar.
Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: mail.
Aceasta pagina de Internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul în care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: .

COOKIES
This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.